مقاله اخلاق سازمانی

مقاله اخلاق سازمانی

مقاله-اخلاق-سازمانی چكيده 1
مقدمه 2
اخلاق و مدیریت 3
مسایل اخلاقی در مدیریت 4
ویژگی های مسایل اخلاقی در مدیریت 6
تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت 9
اقتصاد و اخلاق مدیریت 9
حقوق و اخلاق مدیریت 10
فلسفه و اخلاق مدیریت 11
محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد بر آن 12
قانون و اخلاق مدیریت 13
انتخاب مدیریت اخلاقی 14
قانون؛ تبلور مدیریت اخلاقی در جامعه 15
ویژگی ها و شرایط اجرای قانون 16
قانون و اخلاق در مدیریت 18
زمینه های شکل گیری قانون… فرایندهای فردی 19
فرایندهای گروهی 20
فرایندهای اجتماعی 21
فرایندهای سیاسی 21
اخلاق در عمل 22
سودمند گرایی: تئوری فرجام گرایی 23
خلاصه مطالب 25
منابع و مآخذ 27

چكيده
در اين مقاله به بحث در خصوص تأثير اقتصاد بر مديريت اخلاقي پرداخته مي شود و با استخدام تئوري فرد براي مواجهه با يك مشكل اخلاقي ، روش تجزيه و تحليل اقتصادي را بر اساس عوامل بازار بررسي مي كند . اگر اخلاق و تناسب و تعادل در امور حاكم شود مي توان انتظار مديريتي صحيح و اخلاقي را داشت . مدير بايد با توازن در امور و سياست « نتيجه و بهره برداري مناسب » بتواند يك سازمان ، يك نهاد وارگان را به خوبي اداره كند . اميد است اين تحقيق توانسته باشد عنوان «اخلاق در مديريت » را متناسب با ارائه كار ، به صورت علمي و تئوري معرفي كند .

مقدمه
مديريت . مهمترين عامل در حيات رشد و بالندگي و يا از بين رفتن نهادها ، سازمان ها و اجتماع است و مدير روند حركت از وضع موجود به سوي وضعيت مطلوب را هدايت مي كند و در هر لحظه براي ايجاد آينده اي بهتر در تكاپوست . در اين مقاله با عنوان اخلاق و مديريت به بررسي طبيعت مشكلات اخلاقي در نهادها پرداخته شده است : بررسي مشكلات موجود و نيز رقابت هاي پيچيده اي به منظور برقراري توازن بين منافع اقتصادي و تعهدات اجتماعي .
اخلاق در مديريت بر اين اساس كه روابط ما با اعضاي جامعه اي كه در آن فعاليت داريم چگونه است و چگونه بايد متمركز گردد ، استوار است . بدون شك مهمترين و حساس ترين مسأله در مديريت ايجاد تعادل و توازن بين عملكرد اقتصادي و عملكرد اجتماعي است.
اخلاق در مديريت امروزه از مسائلي نظير ارتشاء ، دزدي و تباني فراتر مي رود . هنگام مواجهه با چنين مسائلي چگونه بايد تصميم گيري كرد و چه چيزي صحيح ، مناسب و عادلانه است . در اين مقاله شيوه ي تصميم گيري ما در قبال جامعه و مسائل مديريتي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد .

دانلود فایل

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

آگاهی رسانی
avatar