دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 94 تا 97

صفحه دریافت و دانلود رایگان دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد

برای دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ورودی از سال 94 تا96 ابتدا سال مورد نظر خود را یافته و سپس نسبت به دریافت دفترچه اقدام نمایید.

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون های ارشد و دکتری از سمت راست در خبرنامه عضو شوید.

 

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون ارشد ورودی سال 97 دانشگاه ها

-  دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد توضیحات و شرایط سال تحصیلی 97 - 98

 

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون ارشد ورودی سال 96 دانشگاه ها

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ارشد توضیحات و شرایط سال تحصیلی 96 -97

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ارشد گروه علوم انسانی سال تحصیلی 96 -97

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ارشد گروه علوم پایه سال 96 -97

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ارشد گروه فنی و مهندسی سال 96 -97

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ارشد گروه کشاورزی سال 96 -97

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ارشد گروه هنر سال تحصیلی 96 -97

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ارشد گروه دامپزشکی سال تحصیلی 96 -97

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ارشد شهریه دانشگاهها و پیوست سال تحصیلی 96 -97

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد سال تحصیلی 96 -97

-  دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ارشد سال 96 -97