دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دکتری 94 تا 97

صفحه دریافت و دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام و  انتخاب رشته آزمون دکتری

برای دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دکتری ورودی از سال 94 تا 97  ابتدا سال مورد نظر خود را یافته و سپس نسبت به دریافت دفترچه اقدام نمایید.

جهت دریافت آخرین اخبار آزمون های ارشد و دکتری از سمت راست در خبرنامه عضو شوید.

 

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دکتری ورودی سال 97دانشگاه ها

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی 97 -98 (بزودی)

-  دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی 97 -98  

 

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دکتری ورودی سال 96 دانشگاه ها

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی 96 -97

-  دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی 96 -97

 

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دکتری ورودی سال 95 دانشگاه ها

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی 95 -96

-  دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی 95 -96

 

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دکتری ورودی سال 94 دانشگاه ها

-  دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی 94 -94