دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد گروه دامپزشکی

سوالات و کلید سوالات آزمون ارشد گروه دامپزشکی

دانلود نمونه سوالات و کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی همراه با پاسخنامه کلیدی به صورت رایگان در سایت تخصصی ساینس لب (اخبار تخصصی آزمون ارشد و دکتری) در دسترس داوطلبان محترم قرار گرفت. برای دریافت رشته و سال مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمایید.

جهت دریافت اخبار لحظه ای آزمون ارشد و دکترا در خبرنامه سایت از سمت راست صفحه عضو شوید.

مجموعه سوالات و کلید آزمون  ارشد انگل شناسی دامپزشکی

– دانلود سوالات ارشد انگل شناسی دامپزشکی ورودی سال 96   دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون  ارشد فیزیولوژی دامپزشکی

– دانلود سوالات ارشد فیزیولوژی ورودی سال 96   دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون  ارشد قارچ شناسی دامپزشکی

– دانلود سوالات ارشد قارچ شناسی ورودی سال 96   دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون  ارشد بافت شناسی دامپزشکی

– دانلود سوالات ارشد بافت شناسی ورودی سال 96   دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون  ارشد باکتری شناسی دامپزشکی

– دانلود سوالات ارشد باکتری شناسی ورودی سال 96   دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون  ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی

– دانلود سوالات ارشد ایمنی شناسی ورودی سال 96   دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون  ارشد بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی

– دانلود سوالات ارشد بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی ورودی سال 96   دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون  ارشد بیوشیمی بالینی

– دانلود سوالات ارشد بیوشیمی بالینی ورودی سال 96   دانلود کلید سوالات