دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پایه

سوالات و کلید سوالات آزمون ارشد گروه علوم پایه

دانلود نمونه سوالات و کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پایه همراه با پاسخنامه کلیدی به صورت رایگان در سایت تخصصی ساینس لب (اخبار تخصصی آزمون ارشد و دکتری) در دسترس داوطلبان محترم قرار گرفت. برای دریافت رشته و سال مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمایید.

جهت دریافت اخبار لحظه ای آزمون ارشد و دکترا در خبرنامه سایت از سمت راست صفحه عضو شوید.

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم زمین

– دانلود سوالات ارشد علوم زمین ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

– دانلود سوالات ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

– دانلود سوالات ارشد شیمی ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

– دانلود سوالات ارشد فیزیک ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فتونیک

– دانلود سوالات ارشد فتونیک ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی، علوم سلولی و مولکولی

– دانلود سوالات ارشد زیست شناسی، علوم سلولی و مولکولی ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد آمار

– دانلود سوالات ارشد آمار ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ریاضی

– دانلود سوالات ارشد ریاضی ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم کامپیوتر

– دانلود سوالات ارشد علوم کامپیوتر ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی

– دانلود سوالات ارشد زیست شناسی گیاهی ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری

– دانلود سوالات ارشد زیست شناسی علوم جانوری ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه محیط زیست

– دانلود سوالات ارشد مجموعه محیط زیست ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا

– دانلود سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی دریا ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی

– دانلود سوالات ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی دریا ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه علم

– دانلود سوالات ارشد تاریخ و فلسفه علم ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد علوم شناختی

– دانلود سوالات ارشد علوم شناختی ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات

 

مجموعه سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی

– دانلود سوالات ارشد علوم اطلاعاتی ورودی سال 96     دانلود کلید سوالات